โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
Train for the Trainer

DSC_0286

DSC_0292

DSC_0294

บรรยากาศการอบรม

17Nov1

17Nov2

17Nov3


แบบฟอร์มครูแกนนำ สำหรับส่งรายชื่อเครือข่าย

โรงเรียนที่ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการ
Google Apps for Education
สามารถสมัครได้ที่นี่